مرکز چاب کتاب ساهورا

چاپ کتاب در پایین ترین تیراژ

برخی نویسندگان تمایل به چاپ کتاب خود به صورت اختصاصی دارند. در این شرایط تیراژ کتاب ممکن است مورد اهمیت قرار گیرد. لذا چاپ کتاب در پایین ترین تیراژ میتواند آنها را به مقصود خود برساند. در این میان موسساتی هستند که کار چاپ با تیراژ های محدود را انجام می دهند.

بیشتر بخوانید

انتشاراتی که کتاب تک جلدی برای مولفین چاپ میکند

انتشاراتی که کتاب تک جلدی برای مولفین چاپ میکند موسسه ساهورا است که هیچ هزینه اضافه ای بابت این خدمات دریافت نمی کند بلکه بهترین تعرفه ها و خدمات را نیز دارد. این کار برای تقویت رزومه تحصیلی اساتید و دانشجویان انجام می گیرد که قصد قبولی در مصاحبه دکتری یا اخذ پذیرش در دانشگاه های خارج کشور را دارند.

بیشتر بخوانید

کارگاه ایده پردازی و اعتبار سنجی ایده های استارتاپی

ذهن ساختار خاصی برای ایده پردازی دارد که به راحتی میتواند تقویت شود. در این دوره شما با اصول اولیه ایده پردازی آشنا خواهید شد. راهکار های عملی ایده پردازی را آموزش میبینید و تمرین میکنید. با ایده ها و استارتاپ های جدید آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید