مرکز چاب کتاب ساهورا

انواع قرارداد با ناشر

انواع قرارداد با ناشر، ویژه کسانی است که می خواهند کتاب خود را به چاپ برسانند. چاپ کتاب، مزیت‌های زیادی را فراهم می ‌کند. مولفین، مترجمین و نویسندگان که اثری را برای چاپ آماده کرده‌اند باید ملاقاتی با یک ناشر در حوزه تخصصی خود، داشته باشند

بیشتر بخوانید