مرکز چاب کتاب ساهورا

دوبله

ساهورا خدمات دوبله حرفه ای برای ویدیو های مختلف، رادیو، کتاب های صوتی، گویندگی انیمیشن و فیلم مستند را انجام می دهد. شرایط برای ثبت سفارش در ساهورا به صورت 24 ساعته فراهم است و پروسه ثبت سفارش کمتر از 10 دقیقه صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید