مرکز چاب کتاب ساهورا

همایش بیا تو تیم ما

همایش بیا تو تیم ما به شما کمک میکند تا کسب و کار خودت رو راه بندازی. از ایده تا اجرا و جذب سرمایه در این همایش به صورت عملی توضیح داده میشود.

بیشتر بخوانید

استخراج مقاله از پایان نامه

در پروسه استخراج مقاله از پایان نامه هم باید به بخش متون دقت شود و هم از نظر موضوع قابل پذیرش باشد.در صورتی که زمان کافی نداشته باشید، انجام همه این موارد آن هم در زمانی که از زمان همایش و کنفرانسها اعلام می شود، تقریباً غیرمنطقی به نظر می رسد اما تیم حرفه ای ساهورا بهترینها را برای شما در نظر دارد

بیشتر بخوانید