مرکز چاب کتاب ساهورا

گویندگی

گویندگی برای تیزر باید با اصل غافل گیری همراه باشد، چون قرار است در زمانی کوتاه، متنی کوتاه در حد چند جمله خوانده شود و بیشترین تاثیر را روی مخاطب بگذارد. تیزرها معمولاً جنبه تبلیغاتی دارند. تیزرهای صوتی باید آنقدر اثربخش باشند که مخاطب به محض شنیدن آن به دنبال جستجوی محصول یا خدمت مورد نظر باشد.

بیشتر بخوانید