مرکز چاب کتاب ساهورا

کووید 19 و توسعه بین المللی

تاریخ همواره بیماری­های مختلفی را به خود دیده است که هرکدام به نوعی بر زندگی بشر تاثیر گذاشته­ اند، اما می­توان قرن بیست و یکم را سده بیماری­های مربوط به سبک زندگی بشر دانست. قرن بیست و یکم، سده بیماری­های عجیب از ابولا تا کرونا است....

بیشتر بخوانید

تالیف و چاپ کتاب

یکی از فعالیت هایی که به صورت گسترده توسط نویسندگان انجام می شود تالیف و چاپ کتاب می باشد. در این زمینه انواع موضوعات مختلف توسط نویسندگان نوشته می شود و موسسات چاپ کننده کتاب و انتشارات ها اقدام به چاپ آن می کنند. لذا لازم است تا اقدامات کاملی در راستای بالا بردن کیفیت کتاب ها و چاپ آنها توسط نویسن

بیشتر بخوانید