مرکز چاب کتاب ساهورا

چاپ کتاب دانشگاهی

یکی از انواع کتاب هایی که به صورت بسیار گسترده در بازار دیده می شود کتاب های دانشگاهی می باشد. چاپ کتاب دانشگاهی به عنوان یک فعالیت علمی و فرهنگی تاثیر بسیار زیادی در ارتقای سطح دانش دانشجویان دارد و می تواند به گسترش سطح مطالعه ی دانشگاهیان کمک بسیاری کند.

بیشتر بخوانید

کارگاه بوم کسب و کار و مدل درآمدی در استارتاپ

میآموزید در استارتاپ خود به چه چیز هایی باید فکر کنید، چطور به صورت منظم فکر کنید و همینطور دسته جمعی فکر کنید تا درصد موفقیت استارتاپ خودتان را چند برابر کنید.

بیشتر بخوانید