مرکز چاب کتاب ساهورا

چاپ کتاب کودک

یکی از روشهایی که امروزه برای علاقمند کردن کودکان به مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد، چاپ کتاب کودک به صورت اختصاصی می باشد. این فعالیت توسط موسساتی که منحصرا در زمینه ی کودکان فعالیت میکنند بیشتر صورت می گیرد و باعث رونق بازار کتاب کودکان شده است. لذا با چاپ این نوع کتب اختصاصی در رشد و پرورش کودک

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزش خصوصیات کارآفرین

واقعا خیلی مهم است که خودتان را بشناسید! آیا واقعا کارآفرین هستید؟ ایا میتوانید خصوصیات کارآفرینی را در خود تقویت نمایید؟ ایا شخصیت شما یک خویش فرما هست یا کارفرما؟ در این دوره دغدغه های تقویت شخصیت کارافرین و شیوه زندگی کارافرین بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید