مرکز چاب کتاب ساهورا

استخراج کتاب از پایان نامه سریعترین روش تقویت رزومه

استخراج کتاب از پایان نامه، به این دلیل که امروزه نگارش مقالات و چاپ آنها در مجلات بسیار گسترش یافته و برخی از مقالات حتی از کیفیت مناسب بر خوردار نیستند،

بیشتر بخوانید

تبدیل پایان نامه به کتاب

یکی از این روش ها چاپ کتاب از پایان نامه می باشد. اساتید و دانشجویانی که مقاله کافی دارند می توانند به سمت چاپ پایان نامه رفته و فعالیت های دیگری در این حوزه انجام دهند. موسسه ساهورا این مسیر را برای شما هموار تر کرده و به شما کمک می کند تا در این مسیر به درستی گام برداشته و با سرعت هرچه تمام به اهد

بیشتر بخوانید