مرکز چاب کتاب ساهورا

نحوه چاپ کتاب

نحوه چاپ کتاب دارای مراحل گوناگونی می باشد که برای انواع کتاب با موضوعات مختلف ممکن است در برخی موارد متفاوت باشد. این مراحل دارای پیچیدگی هایی است که در صورت مبتدی بودن نویسنده را دچار سردرگمی کرده و او را در مسیر خسته کننده این قرار می دهد.

بیشتر بخوانید