مرکز چاب کتاب ساهورا

دیتا اینتری

دیتا اینتری از دسته کارهایی است که بسیار حائز اهمیت است. ورود داده مهم ترین اصل خود را بر روی درست بودن می گذارد چیزی که با خطای انسانی همراه است مخصوصاً اگر کار به کاردان سپرده نشود. تیم تخصصی دیتا اینتری ساهورا، توانسته بر اساس دقت و حساسیت بسیار بالا پروسه ورود داده را کاملاً دقیق انجام دهد

بیشتر بخوانید