مرکز چاب کتاب ساهورا

معرفی انتشارات جهت ترجمه‌ کتاب

موسسه ساهورا، به عنوان انتشارات جهت ترجمه کتاب، از چندین هزار نفر برای انجام امور و خدمات خود به کار می گیرد. تمامی کارشناسان این موسسه در حوزه های مختلف مثل ویراستار، طراح، تایپیست و ... با دقت وسواسانه ای انتخاب شده اند و همگی در کار خود حرفه ای عمل می کنند. این گردهمایی بهترین ها در انتشارات و تر

بیشتر بخوانید