مرکز چاب کتاب ساهورا

چاپ کتاب جهت تدریس

یکی از مواردی که در موسسات و انتشارات های چاپ صورت میگیرد چاپ کتاب جهت تدریس می باشد. در این نمونه ها معمولا افرادی که در دانشگاه ها و یا موسسات غیر انتفاعی و خصوصی مشغول به تدریس می باشند اقدام به چاپ کتاب مب کنند تا بتوانند در کار تدریس خود راحت تر عمل کنند.

بیشتر بخوانید