مرکز چاب کتاب ساهورا

انواع صفحه بندی

قیمت انواع صفحه بندی با توجه به نوع پروژه تعیین می شود. نمی توان قیمت مشخصی را برای صفحه بندی کتاب، پایان نامه نشریه یا مجله مشخص کرد، اما معمولاً یک محدوده قیمت به مشتری ارائه می شود که کل پروژه بر اساس آن خواهد بود

بیشتر بخوانید

صفحه آرایی کتاب

قیمت صفحه آرایی کتاب با توجه به فاکتورهای مختلف تعیین می شود. هر اندازه طراحی صفحات کتاب پیچیده ‌تر باشد، به زمان بیشتری برای طراحی و تنظیم نیاز دارد، بنابراین قیمت بالاتری هم خواهد داشت.

بیشتر بخوانید