مرکز چاب کتاب ساهورا

مجوز چاپ کتاب رمان انگلیسی

مجوز چاپ کتاب رمان انگلیسی مشابه با سایر کتاب ها صادر می شود و هیچ مشکلی ندارد. مراحل گرفتن آن نیز هیچ فرقی ندارد و دقیقا مشابه است. انتشارات ارشدان با مؤلفین قرارداد اخذ مجوز و چاپ کتاب می بندد که در آن بابت اخذ مجوز هیچ هزینه ای دریافت نمی شود. انتشارات ارشدان به عنوان برترین ناشر داخلی کشور با کم

بیشتر بخوانید