مرکز چاب کتاب ساهورا

انتشاراتی که کتاب تک جلدی برای مولفین چاپ میکند

انتشاراتی که کتاب تک جلدی برای مولفین چاپ میکند موسسه ساهورا است که هیچ هزینه اضافه ای بابت این خدمات دریافت نمی کند بلکه بهترین تعرفه ها و خدمات را نیز دارد. این کار برای تقویت رزومه تحصیلی اساتید و دانشجویان انجام می گیرد که قصد قبولی در مصاحبه دکتری یا اخذ پذیرش در دانشگاه های خارج کشور را دارند.

بیشتر بخوانید