مرکز چاب کتاب ساهورا

ضوابط چاپ کتاب

ضوابط چاپ کتاب براساس ویژگی های ظاهری مثل جلد، متن، صفحات ابتدایی و انتهایی و ویژگی های باطنی مثل موضوع و روان بودن محتوا و انتقال ساده مفهوم باید قبل از گرفتن مجوز و چاپ کتاب رعایت شوند. انتشارات ارشدان با در اختیار داشتن تیم حرفه ای و متخصص در این زمینه، تمامی مراحل را با نهایت دقت پیش خواهد برد.

بیشتر بخوانید