مرکز چاب کتاب ساهورا

زیرنویس

با ثبت سفارش برای تولید فایل زیرنوویس در سایت ساهورا، همه چیز به صورت یکجا در اختیار شما قرار می گیرد. یعنی وقتی سفارش شما به ثبت رسید دیگر دغدغه کیفیت نخواهید داشت و می توانید در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید و همینطور نیازی به مراجعه به چندین مرکز برای تولید فایل زیرنویس SRT و چسبان ندارید.

بیشتر بخوانید