مرکز چاب کتاب ساهورا

ویراستاری کتاب

یکی از فعالیت های مهمی که در زمینه ی چاپ کتاب انجام می شود ویراستاری کتاب می باشد. ویرایش به عنوان یک فعالیت جانبی در جهت زیبا سازی کتاب ها و همچنین غلط گیری و پاکسازی اشتباهات احتمالی در کتاب صورت میگیرد و لازم است تا توسط افراد ماهر و حرفه ای انجام شود.

بیشتر بخوانید