مرکز چاب کتاب ساهورا

چه کتابی را ترجمه کنیم؟

از مهمترین کارهایی که بیشتر مترجمان به آن علاقمند هستند ترجمه ی کتاب می باشد. با توجه به این نکته باید ابتدا بدانیم که چه کتابی را ترجمه کنیم؟ تا بیشترین بازده مالی و علمی را داشته باشیم. لذا لازم است تا در تمامی زمینه ها بررسی کرده و با انتشاراتی حرفه ای مشاوره شود.

بیشتر بخوانید